Konference je zaměřena na strategický přístup a orientaci na společenské aspekty při veřejném nakupování. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí na úrovni jednotlivých zadavatelů, podrobněji se věnovat vybraným aktuálním tématům, včetně zkušeností kontrolních institucí a problematiky měření, a poskytnout výhled očekávaných trendů a vizí v odpovědném zadávání. V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.

 Hlavní témata konference

  • Mezinárodní souvislosti společensky odpovědného zadávání. Aktuální výzvy, trendy a vize strategického veřejného zadávání
  • Národní strategie a plány společensky odpovědného veřejného zadávání
  • Implementace společensky odpovědného veřejného zadávání v organizaci
  • Odpovědný přístup ve stavebnictví zohledňující férové podmínky v dodavatelských řetězcích
  • Kontrolní mechanismy a praxe přezkoumávání veřejných zakázek z hlediska udržitelnosti
  • Monitoring, vykazování a měření ve společensky odpovědném veřejném zadávání
  • Vybrané veřejné zakázky jako příklady dobré praxe

Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ.

Program konference (bude průběžně zpřesňován)

Registrovat se na konferenci je možné prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách akce.

Zdroj: Převzato ze stránek MPSV.