Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) seznámí s novinkami v oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy. Zejména u rekonstrukcí budov je potřeba dbát na zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Problémy s nedostatečným větráním, akustikou a osvětlením trápí mnoho budov, především škol. Na seminářích se dozvíte, jak takovou rekonstrukci správně připravit a financovat nebo kdo vám poradí a provede přípravou a realizací zakázky.

Hlavní témata semináře:

  • Projekt Zdravá škola®
  • Možnosti financování šetrných projektů
  • Právní kontext zadávání šetrných veřejných zakázek
  • Příklady z praxe

Více o programu a možnosti se registrovat na seminář.

Zdroj: CZGBC