Celostátní seminář pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí je určen zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům odboru rozvoje, městským architektům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Více informací zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/seminar-spoluprace-mest-a-architektu

Zdroj: MMR