Společnost Porsenna o.p.s. pořádá konferenci k dynamickému veřejnému osvětlení. Hlavním tématem konference je dynamické řízení veřejného osvětlení a jeho pilotní instalace v Evropě. Účastníci budou mít možnost si prohlédnout první skutečné biodynamické řízení veřejného osvětlení v České republice.

Součástí konference budou i firemní prezentace výrobců světelných zdrojů, softwarů a dalších komponent vztahujících se k dynamickému řízení veřejného osvětlení.

Registrace: Účast na konferenci je BEZPLATNÁ. Pro registraci vyplňte v předstihu do 1. 4. 2019 tento registrační formulář.

Pozvánku a Agendu si můžete stáhnout. 

Zdroj: Porsenna