Pakt starostů a primátorů pořádá investiční fórum, jehož cílem je přispět ke zvýšení objemu investic plynoucích do udržitelné energetiky a adaptace na změny klimatu.

Dvoudenní akce představí v šesti paralelních sekcích 30 úspěšných projektů a osvědčených postupů za účelem propojení městských, průmyslových a finančních institucí v následujících tematických oblastech:

  • Plánování udržitelné energetiky
  • Financování čisté městské dopravy
  • Financování energetické účinnosti ve veřejném sektoru
  • Modely rekonstrukcí bytů a domů ve městech a krajích
  • Financování adaptace na změnu klimatu
  • Inovativní financování

Akce má svou vlastní stránku v anglickém jazyce s veškerými podrobnostmi.