Společnost Porsenna o.p.s. ve spolupráci s B.I.D. Services při konferenci Candela 2019 pořádá seminář k dynamickému veřejnému osvětlení. Je určen zejména zástupcům měst a obcí, energetickým manažerům, zástupcům technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě.

Hlavními tématy semináře jsou technické aspekty veřejného osvětlení, uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investic ve veřejném osvětlení, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, standardy veřejného osvětlení a příklady z praxe. Více informací najdete v programu a pozvánce.

Registrace: Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Pro registraci potvrďte svoji účast v předstihu 14 dnů před konáním semináře na e-mailovou adresu krejci@porsenna.cz.

Zdroj: Porsenna