Zdroj příspěvku: http://www.enviweb.cz/112246?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky

Katalog je určen zájemcům o přípravu a realizaci energeticky úsporného projektu z jakéhokoliv sektoru budov. Webová stránka „KATALOG ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ“ (KUO) je přehled energeticky úsporných opatření ve formě veřejně dostupné databáze vytvořené Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací energetických specialistů. Na stránkách KUO může zájemce… …