Zdroj příspěvku: http://www.enviweb.cz/111621?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky

Rada včera přijala obecný přístup k nařízení o nové roli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER. Dohoda dává předsednictví mandát k zahájení jednání s Evropským parlamentem. Cílem nařízení je zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány pro elektřinu a zemní plyn aktualizací úkolů agentury. Agentura ACER již působí v… …