Sdružení energetických
manažerů měst a obcí

Budujeme energeticky efektivní a chytrá místa pro život

Nejbližší akce

Úspory energie: projekt Feedschools – online, 25.11. 9-10

Společnost Enviros pořádá webinář  zaměřený na úspory energie, který je posledním z řady školících a informačních aktivit projektu Feedschools. Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuální českou i evropskou legislativou týkající se úspor energie v budovách...

Nejnovější článek

Komise chce posílit výrobu energie z mořských zdrojů

Evropská komise vydala strategii pro energii z obnovitelných mořských zdrojů, jejímž cílem je zvýšit kapacitu větrných elektráren umístěných na moři ze...

INSPIRUJTE SE Z NAŠICH ZKUŠENOSTÍ

Příklad dobré praxe

Lahti v červnu 2018 schválilo svůj ambiciózní program v oblasti životního prostředí, včetně nových cílů pro roky 2030 a 2050, jedním z nich je dosažení cíle uhlíkové neutrality v roce 2025.

Město již snížilo emise skleníkových plynů o 70% ve srovnání s úrovní roku 1990. Aby Lahti pokračovalo v uhlíkové neutralitě, zahájilo v roce 2016 projekt Energy Choice, který má pomoci občanům snížit emise CO2 přesunem jejich výroby energie z fosilních paliv na obnovitelné a zelenější zdroje

 
Na projekty našich členů a kolegů jsme hrdí. Velké i malé. Seznamte se s těmi, co už sdílí své zkušenosti. Průkopníky, kteří spustili energetickou revoluci.

Připraveni na energetickou revoluci?

S námi využijete energii efektivně